The Ferrari factory in Maranello Italy

We take a rare tour inside the Ferrari factory and learn the unique way they make each car a piece of art.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.