The Terrafugia Flying Car

Rocketboom Tech correspondent Ellie Rountree speaks with Dr. Carl Dietrich, co-founder Terrafugia, creators of the Transition flying car (or roadable aircra...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.