The Flatmates episode 19

Tim phones a customer with some exciting news and gets a reward. Find out why he calls in episode 19 - Tims Reward - from BBC Learning English.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.