The Flatmates episode 7

Catch up with this weeks episode about the rent - and practise your English listening and reading skills with The Flatmates.

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Thanh Xuân - 30/11/2011 11:23
   

want me to lend u some cash?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.