The Gummy Bear Song.mp4 - YouTube

Gummy Bear Song

Nội dung video

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Nguyen Thi Chieu - 08/06/2012 16:45
   

It's funny ;))

Truong Lam Bao Hieu - 13/06/2012 11:57
   

good

0o0o0 pé ♥ u 4rever o0o0o0 - 26/07/2012 08:50
   

so funny

tran thi my ngoc - 26/07/2012 20:19
   

good good!!!!!

Tran Huynh Uyen Thy - 25/10/2012 20:22
   

there are many new seats but also songs or

pham trong nghia - 11/03/2013 11:40
   

very good

bui thi phuong anh - 18/10/2013 11:41
   

hellochao

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.