Tình trạng thiếu y tá trên toàn thế giới, nhưng tồi tệ nhất ở các nước nghèo.

This is the VOA Special English Development Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The health care industry needs...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.