Trà Kawakawa

Kawakawa Tea According to Wikipedia, this tree is only found in NZ ... so youll have to come to New Zealand if you want to try this tea ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.