What most schools dont teach - YouTube

Learn about a new superpower that isnt being taught in in 90% of US schools. Starring Bill Gates, Mark Zuckerberg, will.i.am, Chris Bosh, Jack Dorsey, Ton...

Nội dung video

Bình luận

Phuoc Hung - 06/03/2013 12:33
   

awesome!!!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.