Ý tưởng đào một cái mương để kiểm soát cỏ dại.

This is the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish When is a plant considered a w...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.