29 WAYS TO STAY CREATIVE - YouTube

29 WAYS TO STAY CREATIVE 1. Make lists 2. Carry a Notebook everywhere 3. Try free writing 4. Get away from the computer 5. Quit beating yourself up 6. Take b...

Nội dung video

Bình luận

Lê Thị An Hạ - 02/02/2012 21:09
   

It's great. Thank you so much

Nguyển Trần Quốc Khánh - 05/02/2012 23:41
   

It's really good!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.