Alphabet Song | ABC Song | Phonics Song

Get This Video on DVD: http://shop.havefunteaching.com/videos-for-teachers/alphabet-dvd/ Get This Song on CD or MP3: http://shop.havefunteaching.com/music-fo...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.