American Accent training - lesson 12 UH Sound.

Even though you know the vocabulary and the endless grammar rules, you still find it difficult to pronounce English words correctly this struggle with langua...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.