Bài 17: Tình trạng suy thoái kinh tế

Video Keywords / Description Learn English free with Teacher Phil English and his English school for you. Study these ESL EFL videos every day for fluent pra...

Nội dung video

Bình luận

le dang vinh - 19/10/2011 20:43
   

good lesson! 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.