Học tiếng Anh 70 - máy vi tính.

Learn how to talk about the Internet in English. In this advanced English lesson you will see two friends looking for information about the weather on line. ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.