Học tiếng Anh 71 - Luật pháp và Toà án.

Learn how to talk about legal matters and court cases in English. In this advanced English lesson you will see a new client talking to her lawyer. She is des...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.