Học tiếng Anh 68 - Tôn giáo.

Learn how to talk about beliefs and religion in English. In this advanced English lesson you will hear two people discussing their religions and some other w...

Nội dung video

Bình luận

nguyễn thủy - 18/05/2012 18:46
   

i see this video i understand something about religious around the world.thanks so much

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.