Các thì hoàn thành.

Chalk n Talk from http://businessenglishpod.com is a new series of video ESL lessons exploring advanced English grammar topics. The first lesson examines t...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.