Các trại nuôi cá có thể cung cấp sớm hơn một nửa từ việc đánh bắt trên thế giới.

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Traditional f...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.