Giá cả lương thực của Thế giới được dự đoán là sẽ ở mức cao hoặc sẽ tiếp tục tăng

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.