Cách dừng xe Ô Tô không có Phanh/ Thắng

To stop a car without brakes, down shift or over-rev the engine to slow the car down, or use the parking brake, which is not connected to the vehicles hydra...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.