Cant Help Falling In Love Cover (ukulele with Lance) - YouTube

A song request by Tita Mamae and Tita Leyn :) Lance says he wasn't good on this song yet - but hope you like it ^_^

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.