Ngũ cốc châu Phi có mặt trên thị trường thực phẩm không có chất glu-ten cho người bị bệnh tạng.

Im Alex Villarreal with the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Teff is a com...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.