How a TV Appearance Did the Trick for a Rising Young Magician.

From VOA Special English: http://voaspecialenglish.com STEVE EMBER: Many people first saw Jay Mattioli when he performed on an American television program. T...

Nội dung video

Bình luận

WaitingforForever - 18/02/2012 21:20
   

wow Great !

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.