How to Carve Fruit Centerpieces : Drawing A Swan Head For Making Fruit Centerpieces

How to draw a swans head and neck for carving a fruit centerpiece; learn more about decorating your kitchen in this free instructional video.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.