Jessie J - Who You Are by CAYLANA

Jessie J- Her voice so high and fabulous

Nội dung video

Bình luận

sahin - 11/11/2011 13:45
   

both love and music are the same, the one never dies and the other never sleeps!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.