Learn English ESL Irregular Verbs Grammar Rap Song! StickStuckStuck with Fluency MC! - YouTube

LYRICS BELOW! Follow: http://www.colloandspark.com http://www.facebook.com/FluencyMC http://twitter.com/FluencyMC http://www.youtube.com/collolearn Fluency M...

Nội dung video

rap bảng động từ bất quy tắc cực chất,học TA siêu vui

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.