Learn English Through Movie Scenes 1 - YouTube

http://www.learn-to-speak-english-esl.com - Learn English Through Movie Scenes in Casablanca. This ESL lesson focuses on English vocabulary and common Englis...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.