Learning English - Lesson - VULNERABLE #265 英語学習 - YouTube

DOWNLOAD THIS VIDEO AT http://www.sozoexchange.com Todays word is vulnerable. This is an adjective which means susceptible to being hurt. For example, you c...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.