Learning English pronunciation - "Correct" & "Collect" - Can you tell the difference?

DOWNLOAD THIS VIDEO http://www.sozoexchange.com/category/quizzes/ Can you tell the difference?- Correct Collect Today, we are going to learn about the diff...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.