Liên hiệp quốc cho biết giá sản phẩm chắc hẳn tăng; Làm thế nào bón phân cho cây giúp ích được.

This is the VOA Special English Agriculture Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The United Nations estimates t...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.