make Fire from ICE

How to make Fire by ice from the creek , clear ice is almost as much of a challenge as making an ice lens! It is interesting that ice wants to be clear. When...

Nội dung video

Bình luận

Không_đở_nổi - 27/09/2011 03:29
   

fantastic!!!

Mr. Tin - 27/09/2011 09:20
   

Hay ta.

TRUNG - 11/05/2012 15:41
   

that's nice!

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.