Michelle Branch and Her Musical Evolution.

Michelle Branch has been writing music since she was 14 years old. That was the same year she received a guitar for her birthday. Her big break came a year l...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.