Bats Are Welcome in This Home.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish As nighttime arrives, Leslie Sturges inspects a colony of bats she has been studyi...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.