A New Generation of Buddhism in America.

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Boys have their hair removed at the start of a five-day retreat. This gathering gi...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.