Một tổ chức đã đứng ra bảo vệ ngôn ngữ C.O.D.s

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.