Cá tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và các nước khác nhắm BlackBerry làm mục tiêu truy cập.

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish BlackBerry service is facing lim...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.