Các quốc gia thuộc nhóm G-20 băn khoăn: Có sớm khi cắt giảm chi tiêu quá sớm không

This is the VOA Special English Economics Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish In June, leaders and top finance...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.