Muốn áo len dài tay của nhà tự? Hãy cố gắng tự nuôi lấy dê của riêng mình

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Im Alex Villarreal with the VOA Special English Agriculture Report. Goats are val...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.