Ngày thả diều Manu Aute

Last Saturday we went to an event in Auckland called Manu Aute Kite Day.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.