Nhóm nhạc The Datsuns ở công viên Nixon, Auckland, NZ

A short story about an event I went to in a park. Have you heard of The Datsuns? Rock music isnt really my thing, so the music didnt really do it for me .....

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.