Orcon Great Blend, Auckland, New Zealand

I went to an event in Auckland called the Orcon Great Blend. It was organized by a New Zealand blogger/TV presenter called Russell Brown.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.