Nghiên cứu cho thấy mối liên quan của hút thuốc với hàng triệu ca tử vong bệnh lao.

This is the VOA Special English Health Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The World Health Organization says ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.