Những thanh niên Haiti ở Florida tìm hiểu văn hóa Mỹ và của chính họ.

This is the VOA Special English Education Report , from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish The state of Florida is home to...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.