Only Human - K (1 lít nước mắt OST) - YouTube

Created by: tuanboru Kara, Trans fx by: ivanbakery, pyointa2001 Only Human - K (1 lít nước mắt OST) Only Human - K (1 lít nước mắt OST) Only Human - K (1 lít...

Nội dung video

Bình luận

Phạm Hương Nhàn - 04/09/2012 22:00
   

hay và buồn.

Black Shadow - 22/10/2012 22:25
   

erika dễ thương quá <3

Sarah Lalle Daring - 03/11/2012 17:44
   

what is the main languague here? No English.This video don't suit for this web.Amin should check carefully videos concerned with English,it will a lot better than.

Sarah Lalle Daring - 03/11/2012 18:21
   

What is the main language here? No Engish.This video doesn't suit for hellochao.vn web.I think Admin should check carefully videos concerned with English,it will a lot better than.(I'm sorry about the frist comment had some mistakes.).

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.