Perfect two ♥

* Cậu là dành cho mình Và mình là của cậu Cậu làm hai đứa trở thành Một đôi hoàn hảo ♥ *

Nội dung video

Bình luận

sahin - 11/11/2011 01:18
   

both love and music are special, the one never dies and the other never sleeps!

hai mi - 23/11/2011 09:06
   

love video

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.