Rolling in the deep - Adele - YouTube

Made by Luffy I do not own the music video Viet lyric is based on loidich.com

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.