Short Vowels Song

Learn about short vowel sounds with this fun musical lesson on the sounds of the short a e i o and u from Learning Games For Kids, ad play the accompanying g...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.