Tamagotchi adventures (chop! gotchi slices!) - YouTube

lovelitchi wanted to go shopping like all the tamagotchi is but she was a princess then Memetchi and Kuchipatchi said yes only for a few mins then she wanted...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.