Taylor Swift - Mine WITH LYRICS [HQ sound] - YouTube

Taylor Swifts Mine from her third studio album Speak Now. Oh, oh, oh Oh, oh, oh You were in college, working part-time waiting tables Left a small town, n...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.