Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Raining Cats and Dogs (VOA) - YouTube

Nội dung video

Bình luận

Nguyễn Triệu Vĩ - 11/08/2013 10:59
   

very useful

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.